Pixel FK

Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel löser det problemet genom att alla övningar börjar i det konkreta, innan matematikens språk introduceras. I Pixel FK får eleverna lära på ett kreativt och lekfullt sätt. Allt förankrat i forskning kring barns lärande.

Tryckta läromedel

Pixel FK Extrabok, andra upplagan
Häftad 48 sidor. 2014-06-10. ISBN 9789127435780
55 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Pixel FK Kopieringsunderlag, andra upplagan
Övrigt 80 sidor. 2014-08-26. ISBN 9789127436794
205 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Pixel FK Grundbok, andra upplagan
Inbunden 96 sidor. 2014-05-16. ISBN 9789127433717
95 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Pixel FK Lärarbok, andra upplagan
Specialbindning 200 sidor. 2014-08-26. ISBN 9789127434967
285 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Pixel FK Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan
Onlineprodukt 2015-10-02. ISBN 9789127437067
200 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Pixel FK

Visa alla produkter (5 st)

Om Pixel för förskoleklass

Med Pixel FK får du möjlighet att ta till vara på allt eleverna redan vet om matematikens värld. Tillsammans möter ni tal, mönster och former med leken som grund. Samtidigt undervisar du medvetet redan i förskoleklass och utvecklar elevernas tänkande. För att utmana och ge eleverna många chanser att förstå, återkommer de matematiska momenten flera gånger genom Pixels grundböcker och på flera olika sätt. Varje moment går från konkret till abstrakt, från lek och utforskande till mattespråkets tal och symboler. Med Pixel lägger du den viktiga grunden både på ett roligt och genomtänkt sätt.

Grundbok

Grundboken är indelad i kapitel med tydligt matematiskt innehåll. Alla kapitel börjar med en samtalsbild baserad på en vardaglig situation, för att möjliggöra samtal vid introduktion av nya begrepp. Elevens uppgifter går från att vara halvkonkreta till att blir mer abstrakta.

I grundboken återkommer de matematiska momenten flera gånger och på flera olika sätt. Till varje uppslag i grundboken finns förslag på aktiviteter och tips på hur du kan förenkla uppgifter och utmana eleverna.

Extrabok

För att kunna ge dina elever möjlighet att lära sig ännu mer matematik finns det en extrabok till de elever som är redo.

Lärarbok

Lärarens bok är helt central i Pixel. Här ser du den grundläggande matematiken i ett större sammanhang och har plats för egna anteckningar. Till varje uppslag i elevboken finns förslag på samtalsfrågor, aktiviteter och tips på hur du kan förenkla och utmana.

Kopieringsunderlag FK

I häftet med kopieringsunderlag finns spel, fler övningar och problemlösningsuppgifter som passar i förskoleklass. Arbetsbladen är hämtade från Kopieringsunderlag FK-3 och Problemlösning FK-3.

Handdockor Pix och Pax

Pix och Pax är två hjälpredor och följeslagare i böckerna från FK-åk 3. Nu finns de även som handdockor. Låt dem bli en extra motiverande faktor på matematiklektionerna.

Tankehäfte

Det här är ett stort skrivhäfte med blanka sidor. Använd häftet för att uppmuntra eleverna att skriva eller rita sina tanker och uträkningar när de arbetar. Processen är viktig – inte bara svaret!

Digitalt

Grundbok IST Lärarmaterial

Till Pixel FK finns en digital grundbok med IST-stöd. Med hjälp av den kan du visa bokens sidor via projektor och använda digitala matteverktyg för att att levandegöra matematiken.

Extramaterial

Till Pixels finns information och kostnadsfria komplement till de tryckta böckerna. Bland annat kan du skriva ut en bild av Pix och Pax som dina elever kan färglägga. Besök läromedelswebben där du hittar extramaterial här.

Öva mer

När du köper grundböckerna får du tillgång till Pixel Öva mer som finns på webben. Där hittar du tre extra övningar till varje kapitel som i sin tur finns i tre nivåer. Här finns alltså extra övningar i Pixel-anda för alla elever.