Träna på matematik

Fristående mattehäften med genomtänkt innehåll för färdighetsträning av baskunskaper i matematik.

Tryckta läromedel

Träna på matte 0-20 taluppfattning (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-05-11. ISBN 9789127426481
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-20 add & sub utan övergångar (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-05-11. ISBN 9789127426504
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Algortimer multiplikation (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2016-01-21. ISBN 9789127445482
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Textuppgifter fyra räknesätt (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2016-01-21. ISBN 9789127445505
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Bråk,helheter och delar av antal (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-05-15. ISBN 9789127433366
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Algoritmer subtraktion (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2016-01-27. ISBN 9789127445475
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Algoritmer division (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2016-01-21. ISBN 9789127445499
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Algoritmer addition (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2016-01-20. ISBN 9789127445468
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-10 subtraktion (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-01-23. ISBN 9789127426467
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-99 taluppfattning (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-05-11. ISBN 9789127426528
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-10 addition (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-01-23. ISBN 9789127426450
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Tabeller upp till 5x5 (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-05-11. ISBN 9789127426542
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-10 taluppfattning (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-05-11. ISBN 9789127426474
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-99 add & sub med övergångar (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-05-11. ISBN 9789127426511
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-20 add & sub med övergångar (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-05-11. ISBN 9789127426498
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-99 add & sub utan övergångar (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-05-11. ISBN 9789127426535
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-999 add & sub med övergångar (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-05-15. ISBN 9789127433380
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Tabeller upp till <25 (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-05-15. ISBN 9789127433397
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Klockan analog hel,halv,kvart (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-05-24. ISBN 9789127433427
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte 0-999 add & sub utan övergångar (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-05-24. ISBN 9789127433373
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Tabeller 2-5 (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-05-24. ISBN 9789127433403
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Klockan analog hela (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-05-15. ISBN 9789127433434
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Tabeller 6-10 multi & division (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-05-15. ISBN 9789127433410
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Kod stegvisa instruktioner (5-pack) Kommande
Övrigt 16 sidor. 2018-12-19. ISBN 9789127454637
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Kod variabler och buggar (5-pack) Kommande
Övrigt 16 sidor. 2018-12-19. ISBN 9789127454644
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Kod loopar och felsökning (5-pack) Kommande
Övrigt 16 sidor. 2018-12-19. ISBN 9789127454620
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på matte Kod villkorssatser och maskinkod (5-pack) Kommande
Övrigt 16 sidor. 2018-12-19. ISBN 9789127454651
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Visa alla produkter (27 st)

Om Träna på matematik

Träna på är en serie fristående häften i matematik med färdighetsträning av baskunskaper inom taluppfattning, de fyra räknesätten och mätning. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter när du har elever som blir snabbt klara.

Träna på de fyra räknesätten

* Addition 0-10
Subtraktion 0-10
Addition och subtraktion 0-20 utan övergång
Addition och subtraktion 0-20 med övergång
Addition och subtraktion 0-99 utan övergång
Addition och subtraktion 0-99 med övergång
Addition och subtraktion 0-999 utan övergång
Addition och subtraktion 0-999 med övergång
Multiplikation upp till 5x5 
Division ≤ 25
Multiplikation och division tabeller 2-5
Multiplikation och division tabeller 6-10 

Träna på taluppfattning

Tal 0-10
Tal 0-20
Tal 0-99
Bråk av helheter och del av antal

Träna på algoritmer

Algoritmer addition
Algoritmer subtraktion
Algoritmer multiplikation
Algoritmer division

Träna på textuppgifter

Textuppgifter de fyra räknesätten

Träna på mätning

Klockan analog hel, halv, kvart
Klockan analog hela