Träna på matematik

Matematik
1-3 4-6

Fristående mattehäften med genomtänkt innehåll för färdighetsträning av baskunskaper i matematik.


Tryckta läromedel

Träna på matte 0-10 addition (5-pack) Träna på matte 0-10 addition (5-pack)
Träna på matte 0-10 addition (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-01-23
16 Sidor
ISBN 9789127426450
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-10 subtraktion (5-pack) Träna på matte 0-10 subtraktion (5-pack)
Träna på matte 0-10 subtraktion (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-01-23
16 Sidor
ISBN 9789127426467
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-10 taluppfattning (5-pack) Träna på matte 0-10 taluppfattning (5-pack)
Träna på matte 0-10 taluppfattning (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-05-11
16 Sidor
ISBN 9789127426474
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-20 add & sub med övergångar (5-pack) Träna på matte 0-20 add & sub med övergångar (5-pack)
Träna på matte 0-20 add & sub med övergångar (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-05-11
16 Sidor
ISBN 9789127426498
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-20 add & sub utan övergångar (5-pack) Träna på matte 0-20 add & sub utan övergångar (5-pack)
Träna på matte 0-20 add & sub utan övergångar (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-05-11
16 Sidor
ISBN 9789127426504
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-20 taluppfattning (5-pack) Träna på matte 0-20 taluppfattning (5-pack)
Träna på matte 0-20 taluppfattning (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-05-11
16 Sidor
ISBN 9789127426481
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-99 add & sub med övergångar (5-pack) Träna på matte 0-99 add & sub med övergångar (5-pack)
Träna på matte 0-99 add & sub med övergångar (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-05-11
16 Sidor
ISBN 9789127426511
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-99 add & sub utan övergångar (5-pack) Träna på matte 0-99 add & sub utan övergångar (5-pack)
Träna på matte 0-99 add & sub utan övergångar (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-05-11
16 Sidor
ISBN 9789127426535
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-99 taluppfattning (5-pack) Träna på matte 0-99 taluppfattning (5-pack)
Träna på matte 0-99 taluppfattning (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-05-11
16 Sidor
ISBN 9789127426528
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-999 add & sub med övergångar (5-pack) Träna på matte 0-999 add & sub med övergångar (5-pack)
Träna på matte 0-999 add & sub med övergångar (5-pack)
Utgivningsdatum 2013-05-15
16 Sidor
ISBN 9789127433380
Häftad
Provläs
Träna på matte 0-999 add & sub utan övergångar (5-pack) Träna på matte 0-999 add & sub utan övergångar (5-pack)
Träna på matte 0-999 add & sub utan övergångar (5-pack)
Utgivningsdatum 2013-05-24
16 Sidor
ISBN 9789127433373
Häftad
Provläs
Träna på matte Algoritmer addition (5-pack) Träna på matte Algoritmer addition (5-pack)
Träna på matte Algoritmer addition (5-pack)
Utgivningsdatum 2016-01-20
16 Sidor
ISBN 9789127445468
Häftad
Provläs
Träna på matte Algoritmer division (5-pack) Träna på matte Algoritmer division (5-pack)
Träna på matte Algoritmer division (5-pack)
Utgivningsdatum 2016-01-21
16 Sidor
ISBN 9789127445499
Häftad
Provläs
Träna på matte Algoritmer subtraktion (5-pack) Träna på matte Algoritmer subtraktion (5-pack)
Träna på matte Algoritmer subtraktion (5-pack)
Utgivningsdatum 2016-01-27
16 Sidor
ISBN 9789127445475
Häftad
Provläs
Träna på matte Algortimer multiplikation (5-pack) Träna på matte Algortimer multiplikation (5-pack)
Träna på matte Algortimer multiplikation (5-pack)
Utgivningsdatum 2016-01-21
16 Sidor
ISBN 9789127445482
Häftad
Provläs
Träna på matte Bråk,helheter och delar av antal (5-pack) Träna på matte Bråk,helheter och delar av antal (5-pack)
Träna på matte Bråk,helheter och delar av antal (5-pack)
Utgivningsdatum 2013-05-15
16 Sidor
ISBN 9789127433366
Häftad
Provläs
Träna på matte Klockan analog hel,halv,kvart (5-pack) Träna på matte Klockan analog hel,halv,kvart (5-pack)
Träna på matte Klockan analog hel,halv,kvart (5-pack)
Utgivningsdatum 2013-05-24
16 Sidor
ISBN 9789127433427
Häftad
Provläs
Träna på matte Klockan analog hela (5-pack) Träna på matte Klockan analog hela (5-pack)
Träna på matte Klockan analog hela (5-pack)
Utgivningsdatum 2013-05-15
16 Sidor
ISBN 9789127433434
Häftad
Provläs
Träna på matte Kod loopar och felsökning (5-pack) Träna på matte Kod loopar och felsökning (5-pack)
Träna på matte Kod loopar och felsökning (5-pack)
Utgivningsdatum 2018-12-13
16 Sidor
ISBN 9789127454620
Övrigt
Provläs
Träna på matte Kod stegvisa instruktioner (5-pack) Träna på matte Kod stegvisa instruktioner (5-pack)
Träna på matte Kod stegvisa instruktioner (5-pack)
Utgivningsdatum 2018-12-13
16 Sidor
ISBN 9789127454637
Övrigt
Provläs
Träna på matte Kod variabler och buggar (5-pack) Träna på matte Kod variabler och buggar (5-pack)
Träna på matte Kod variabler och buggar (5-pack)
Utgivningsdatum 2018-12-13
16 Sidor
ISBN 9789127454644
Övrigt
Provläs
Träna på matte Kod villkorssatser och maskinkod (5-pack) Träna på matte Kod villkorssatser och maskinkod (5-pack)
Träna på matte Kod villkorssatser och maskinkod (5-pack)
Utgivningsdatum 2018-12-13
16 Sidor
ISBN 9789127454651
Övrigt
Provläs
Träna på matte Tabeller 2-5 (5-pack) Träna på matte Tabeller 2-5 (5-pack)
Träna på matte Tabeller 2-5 (5-pack)
Utgivningsdatum 2013-05-24
16 Sidor
ISBN 9789127433403
Häftad
Provläs
Träna på matte Tabeller 6-10 multi & division (5-pack) Träna på matte Tabeller 6-10 multi & division (5-pack)
Träna på matte Tabeller 6-10 multi & division (5-pack)
Utgivningsdatum 2013-05-15
16 Sidor
ISBN 9789127433410
Häftad
Provläs
Träna på matte Tabeller upp till <25 (5-pack) Träna på matte Tabeller upp till <25 (5-pack)
Träna på matte Tabeller upp till <25 (5-pack)
Utgivningsdatum 2013-05-15
16 Sidor
ISBN 9789127433397
Häftad
Provläs
Träna på matte Tabeller upp till 5x5 (5-pack) Träna på matte Tabeller upp till 5x5 (5-pack)
Träna på matte Tabeller upp till 5x5 (5-pack)
Utgivningsdatum 2012-05-11
16 Sidor
ISBN 9789127426542
Häftad
Provläs
Träna på matte Textuppgifter fyra räknesätt (5-pack) Träna på matte Textuppgifter fyra räknesätt (5-pack)
Träna på matte Textuppgifter fyra räknesätt (5-pack)
Utgivningsdatum 2016-01-21
16 Sidor
ISBN 9789127445505
Häftad
Provläs

Visa alla produkter (27 st)

Om Träna på matematik

Träna på är en serie fristående häften i matematik med färdighetsträning av baskunskaper inom taluppfattning, de fyra räknesätten och mätning och programmering. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter när du har elever som blir snabbt klara.

Träna på kod är fyra nya häften där eleverna får möta uppgifter som ger förståelse för grunderna i programmering.

Eleverna får
- tolka, följa och skriva instruktioner med ord och symboler samt förkorta kod.
- skriva upprepade mönster som kod, tolka och skriva kod med loopar samt hitta fel i en kod.
- förstå och använda variabler i vardagliga situationer och i kod samt göra systematiska felsökningar.
- tolka och använda villkorssatser samt möta hur man läser och skriver maskinkod.

NYHET! Träna på kod

* Stegvisa instruktioner
* Loopar och felsökning
* Variabler och buggar
* Villkorssatser och maskinkod

Träna på de fyra räknesätten

* Addition 0-10
* Subtraktion 0-10
* Addition och subtraktion 0-20 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-20 med övergång
* Addition och subtraktion 0-99 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-99 med övergång
* Addition och subtraktion 0-999 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-999 med övergång
* Multiplikation upp till 5x5 
* Division ≤ 25
* Multiplikation och division tabeller 2-5
* Multiplikation och division tabeller 6-10 

Träna på taluppfattning

* Tal 0-10
* Tal 0-20
* Tal 0-99
* Bråk av helheter och del av antal

Träna på algoritmer

* Algoritmer addition
* Algoritmer subtraktion
* Algoritmer multiplikation
* Algoritmer division

Träna på textuppgifter

* Textuppgifter de fyra räknesätten

Träna på mätning

* Klockan analog hel, halv, kvart
* Klockan analog hela

Exempel på uppslag ur Träna på kod/Stegvisa instruktioner