Islam

Historia, tro, nytolkning

"'Bilden av muslimerna och islam är i de flesta länder statisk. Muslimernas traditionalism uppfattas som oföränderlig

Tryckta utgåvor

Islam
Inbunden 352 sidor. 2005-09-15. ISBN 9789127107885
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Bilden av muslimerna och islam är i de flesta länder statisk. Muslimernas traditionalism uppfattas som oföränderlig