Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utbildning och undervisning i särskolan

Forskningsinsikter möter lärar- och eleverfarenheter

Forskningsbaserad kunskap om särskolan är en bristvara som denna antologi, Utbildning och undervisning i särskolan, råder bot på. Med utgångspunkt i lärares och elevers erfarenheter och perspektiv presenteras två fleråriga forskningsprojekt där nya och aktuella kunskaper kring särskolan presenteras.

Läs mer...
Utbildning och undervisning i särskolan Utbildning och undervisning i särskolan
Utbildning och undervisning i särskolan

Utbildning och undervisning i särskolan

ISBN 9789127827653
Utkom 28 januari 2021
ISBN
9789127827653
Typ
Häftad
Sidantal
136
Du har nått den maximala köpsumman.

Särskolan är en skolform där elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet till lärande och utveckling. Men hur är de skol- och undervisningsmiljöer som elever i dagens särskola möter utformade? Och hur bildar olika miljöer förutsättningar för dessa elevers kunskapsutveckling och möjligheter till inflytande och deltagande i demokratiska processer?

Forskningsbaserad kunskap om särskolan är en bristvara som denna antologi, Utbildning och undervisning i särskolan, råder bot på. Med utgångspunkt i lärares och elevers erfarenheter och perspektiv presenteras två fleråriga forskningsprojekt där nya och aktuella kunskaper kring dessa frågor har vunnits.

Utbildning och undervisning i särskolan vänder sig till studenter på lärar- och skolledarutbildningar, lärare, elevhälsopersonal, assistenter och skolledare inom särskolan och övriga skolväsendet. Även tjänstemän och politiskt ansvariga på lokal och nationell nivå, samt anhöriga till elever i särskolan kan ha nytta och glädje av boken.

Följande författare medverkar i boken:

 • Mia Jormfeldt
 • Kristina Szönyi
 • Magnus Tideman
 • Kerstin Göransson
 • Karin Bengtsson
 • Susanne Hansson
 • Nina Klang
 • Gunilla Lindqvist

 

Sagt om boken: 
"Ett intressant kapitel är det som visar lärares uppfattningar om skola och undervisning för de elever som läser enligt grund- och gymnasieskolans läroplaner. Michael Schiros (2013) ideologier används för att representera olika uppfattningar om utbildningens syfte, kunskaper som anses viktiga, hur lärande kommer till stånd, vilken roll läraren bör ha och vad som ska känneteckna uppväxten ur ett lärandeperspektiv. [...] Utbildning och undervisning i särskolan är en mycket intressant bok vars kvalitet ligger i det forskningsbaserade underlag som bygger upp innehållet." 
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 7, 2021

Särskolan är en skolform där elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet till lärande och utveckling. Men hur är de skol- och undervisningsmiljöer som elever i dagens särskola möter utformade? Och hur bildar olika miljöer förutsättningar för dessa elevers kunskapsutveckling och möjligheter till inflytande och deltagande i demokratiska processer?

Forskningsbaserad kunskap om särskolan är en bristvara som denna antologi, Utbildning och undervisning i särskolan, råder bot på. Med utgångspunkt i lärares och elevers erfarenheter och perspektiv presenteras två fleråriga forskningsprojekt där nya och aktuella kunskaper kring dessa frågor har vunnits.

Utbildning och undervisning i särskolan vänder sig till studenter på lärar- och skolledarutbildningar, lärare, elevhälsopersonal, assistenter och skolledare inom särskolan och övriga skolväsendet. Även tjänstemän och politiskt ansvariga på lokal och nationell nivå, samt anhöriga till elever i särskolan kan ha nytta och glädje av boken.

Följande författare medverkar i boken:

 • Mia Jormfeldt
 • Kristina Szönyi
 • Magnus Tideman
 • Kerstin Göransson
 • Karin Bengtsson
 • Susanne Hansson
 • Nina Klang
 • Gunilla Lindqvist

 

Sagt om boken: 
"Ett intressant kapitel är det som visar lärares uppfattningar om skola och undervisning för de elever som läser enligt grund- och gymnasieskolans läroplaner. Michael Schiros (2013) ideologier används för att representera olika uppfattningar om utbildningens syfte, kunskaper som anses viktiga, hur lärande kommer till stånd, vilken roll läraren bör ha och vad som ska känneteckna uppväxten ur ett lärandeperspektiv. [...] Utbildning och undervisning i särskolan är en mycket intressant bok vars kvalitet ligger i det forskningsbaserade underlag som bygger upp innehållet." 
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 7, 2021

Pressbilder

Ladda ner Hämtningen har börjat ...
Utbildning och undervisning i särskolan

Andra intressanta titlar