Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utmärkt undervisning

2:a utgåvan

I det här referensverket sammanfattas de tre senaste decenniernas viktigaste svenska och internationella forskning om undervisning. Boken bygger på författarnas fördjupade genomgång av ett mycket stort antal svenska och internationella forskningsöversikter från forskningsfronten om undervisning och lärande i klassrum och förskolor.

Läs mer...
Utmärkt undervisning Utmärkt undervisning
Utmärkt undervisning

Utmärkt undervisning

Utkom 26 juni 2020

ISBN
9789127827950
Typ
Inbunden
Sidantal
328
Du har nått den maximala köpsumman.
Utmärkt undervisning Utmärkt undervisning
Utmärkt undervisning
Onlineprodukt

Utmärkt undervisning

Utkom 15 augusti 2020

ISBN
9789127827967
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
304
Du har nått den maximala köpsumman.

Vad kännetecknar utmärkt undervisning? Vilken evidens finns för de olika pedagogiska strategier och metoder som används inom skolan?

I det här referensverket sammanfattas de tre senaste decenniernas viktigaste svenska och internationella forskning om undervisning. Boken bygger på författarnas fördjupade genomgång av ett mycket stort antal svenska och internationella forskningsöversikter från forskningsfronten om undervisning och lärande i klassrum och förskolor. Det är den mest omfattande studien hittills i Sverige inom detta område.

Nytt i denna reviderade utgåva är att innehållet uppdaterats utifrån aktuell forskning, lagstiftning och styrdokument. Detta innebär att även förskolan integreras som en självklar del av de olika skolformer boken tar upp – förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Utmärkt undervisning ger en kunskapsgrund kring framgångsfaktorer som forskare enats om, faktorer som kan fördjupa och förfina konsten att undervisa och förbättra elevernas skolresultat och barnens lärande i förskolan. Boken vänder sig till studerande på samtliga lärarprogram, verksamma lärare, rektorer, utbildningspolitiker och alla som är intresserade av den svenska skolan i ett nationellt och internationellt sammanhang.

Daniel Sundberg är professor i pedagogik, med inriktning mot skolreformer och skolans inre arbete vid Linnéuniversitetet. Jan Håkansson är professor i pedagogiskt arbete, med inriktning mot skolledning och skolutveckling, Högskolan Dalarna. I serien har författarna även skrivit Utmärkt skolutveckling (2016) och Utmärkt ledarskap i skolan (2018).

Sagt om boken:

"Ett ambitiöst och välkommet arbete för i första hand alla som rör sig inom pedagogikens mångfaldiga fält. Helhetsbetyg: 5."
Bosse Forsén, BTJ-häftet nr 18, 2020

Vad kännetecknar utmärkt undervisning? Vilken evidens finns för de olika pedagogiska strategier och metoder som används inom skolan?

I det här referensverket sammanfattas de tre senaste decenniernas viktigaste svenska och internationella forskning om undervisning. Boken bygger på författarnas fördjupade genomgång av ett mycket stort antal svenska och internationella forskningsöversikter från forskningsfronten om undervisning och lärande i klassrum och förskolor. Det är den mest omfattande studien hittills i Sverige inom detta område.

Nytt i denna reviderade utgåva är att innehållet uppdaterats utifrån aktuell forskning, lagstiftning och styrdokument. Detta innebär att även förskolan integreras som en självklar del av de olika skolformer boken tar upp – förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Utmärkt undervisning ger en kunskapsgrund kring framgångsfaktorer som forskare enats om, faktorer som kan fördjupa och förfina konsten att undervisa och förbättra elevernas skolresultat och barnens lärande i förskolan. Boken vänder sig till studerande på samtliga lärarprogram, verksamma lärare, rektorer, utbildningspolitiker och alla som är intresserade av den svenska skolan i ett nationellt och internationellt sammanhang.

Daniel Sundberg är professor i pedagogik, med inriktning mot skolreformer och skolans inre arbete vid Linnéuniversitetet. Jan Håkansson är professor i pedagogiskt arbete, med inriktning mot skolledning och skolutveckling, Högskolan Dalarna. I serien har författarna även skrivit Utmärkt skolutveckling (2016) och Utmärkt ledarskap i skolan (2018).

Sagt om boken:

"Ett ambitiöst och välkommet arbete för i första hand alla som rör sig inom pedagogikens mångfaldiga fält. Helhetsbetyg: 5."
Bosse Forsén, BTJ-häftet nr 18, 2020

Andra intressanta titlar