Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kerstin Göransson

Kerstin Göransson är professor i specialpedagogik vid Karlstads universitet. Hon har mångårig erfarenhet av forskning om undervisning och lärande i särskolan. Hon har även mångårig erfarenhet av utbildning av speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning.

Utbildning och undervisning i särskolan

Särskolan är en skolform där elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet till lärande och utveckling. Men hur är de skol- och undervisningsmiljöer som elever i dagens särskola möter utformade? Och hur bildar olika miljöer förutsättningar för dessa elevers kunskapsutveckling och möjligheter till inflytande och deltagande i demokratiska processer?

Läs mer