Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utmanande frågeställningar

- fördjupa och vässa dina elevers lärande

Att kunna ställa effektiva frågor är en nyckel till god undervisning och elevers lärande. Till stöd i det arbetet presenteras här en grundläggande, strategisk tankegång tillsammans med modeller, verktyg, exempel och övningar för att bygga upp din expertis och erfarenhet av att använda frågeställningar som ett självklart lärandeverktyg.

Läs mer...
Utmanande frågeställningar Utmanande frågeställningar
Utmanande frågeställningar
kommande

Utmanande frågeställningar

Utkommer 18 november 2021

Isbn
9789127817807
Typ
Häftad
Sidantal
264
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Utmanande frågeställningar går på djupet med hur sekvenser av frågor målmedvetet kan byggas upp och användas i undervisningen för att visa på samband, koppla samman begrepp eller företeelser och knyta förkunskaper till ett nytt, fördjupat lärande. Här sammanfattas de bästa förhållningssätten och strategierna för att med hjälp av frågesekvenser väcka nyfikenhet och knuffa eleverna ut ur sin kognitiva komfortzon, ner i den så kallade lärandegropen. Väl där blir de tvungna att söka en ny kunskapsnivå eller utökad förståelse för att ta sig upp ur ”gropen” och därmed lösa den kognitiva konflikten. Det handlar om att med hjälp av frågeställningar underlätta för eleverna att gå ifrån kunskap till verklig förståelse.

Boken vänder sig till alla lärare i grund- och gymnasieskolan som vill utnyttja undervisningspotentialen i utmanande frågeställningar.

Utmanande frågeställningar går på djupet med hur sekvenser av frågor målmedvetet kan byggas upp och användas i undervisningen för att visa på samband, koppla samman begrepp eller företeelser och knyta förkunskaper till ett nytt, fördjupat lärande. Här sammanfattas de bästa förhållningssätten och strategierna för att med hjälp av frågesekvenser väcka nyfikenhet och knuffa eleverna ut ur sin kognitiva komfortzon, ner i den så kallade lärandegropen. Väl där blir de tvungna att söka en ny kunskapsnivå eller utökad förståelse för att ta sig upp ur ”gropen” och därmed lösa den kognitiva konflikten. Det handlar om att med hjälp av frågeställningar underlätta för eleverna att gå ifrån kunskap till verklig förståelse.

Boken vänder sig till alla lärare i grund- och gymnasieskolan som vill utnyttja undervisningspotentialen i utmanande frågeställningar.