Utbildningsvetenskap för förskolan 2 utg

Detta är en omarbetad version av den populära Utbildningsvetenskap för förskolan som innehåller flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. 

Läs mer...
Utbildningsvetenskap för förskolan 2 utg Utbildningsvetenskap för förskolan 2 utg
Utbildningsvetenskap för förskolan 2 utg

Utbildningsvetenskap för förskolan 2 utg

Utkom 23 maj 2017

Isbn
9789127818767
Typ
Inbunden
Sidantal
331
Du har nått den maximala köpsumman.
Utbildningsvetenskap för förskolan 2 utg
Utbildningsvetenskap för förskolan 2 utg
Ingen Författare
450 kr

Detta är en omarbetad version av den populära Utbildningsvetenskap för förskolan som innehåller flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning.

Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den är indelad i tre större sektioner:

• Perspektiv på förskola och barndom
• Lärande, demokrati och ämnesdidaktik
• Förskola i dagens Sverige

Utbildningsvetenskap för förskolan är främst avsedd för studerande på förskollärarutbildningen och för fortbildning av förskollärare, men vänder sig även till förskolechefer.