Pedagogiskt ledarskap i förskolan

Handbok för förskolechefer

Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver utveckla för att kunna ta dig an detta svåra, utmanande och berikande uppdrag. Genom många konkreta exempel får du som läsare något att hålla i handen – när du följer upp, utvärderar, planerar och utvecklar din verksamhet.Tryckta utgåvor

Pedagogiskt ledarskap i förskolan
Inbunden 200 sidor. 2018-01-16. ISBN 9789127819559
Köp direkt via din återförsäljare

Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver utveckla för att kunna ta dig an detta svåra, utmanande och berikande uppdrag. Genom många konkreta exempel får du som läsare något att hålla i handen – när du följer upp, utvärderar, planerar och utvecklar din verksamhet.

Författarna Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson går igenom hur du omsätter nationella krav i den egna förskolan, hur du stödjer barns utveckling och lärande, samt hur du leder personalens lärande på ett berikande och upplyftande sätt.

Pedagogiskt ledarskap i förskolan riktar sig till verksamma och blivande chefer och ledare inom förskoleverksamhet.