Ingrid Pramling Samuelsson

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i Early Childhood Education.

Barngruppens storlek i förskolan

I boken Barngruppens storlek i förskolan ges en bild av hur gruppstorleken i förskolan inverkar på barns möjligheter att lära och utvecklas samt till bland annat lek och inflytande. Barngruppens storlek problematiseras på flera sätt och relateras till målområden i förskolans läroplan. 

Läs mer