Bim Riddersporre

Bim Riddersporre är leg. psykolog, leg. logoped och fil. dr i psykologi. Bim är universitetslektor och prodekan vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet. Hennes forskningsintressen är ledarskap, förskola samt små barn och föräldraskap.

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Kommunikationsansvarig Pedagogik