Bim Riddersporre

Bim Riddersporre är lektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för skolutveckling och ledarskap vid Malmö universitet.

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Kommunikationsansvarig Pedagogik