Kärnämnen i förskolan

Nycklar till livslångt lärande

Boken Kärnämnen i förskolan tar upp de förmågor som bör utvecklas - och som enligt författarna borde få samma status som grundskolans så kallade kärnämnen - som till exempel att rikta och styra sin uppmärksamhet, koncentrera sig, lyssna, "läsa av" och bekräfta andra, men också att ta egna initiativ, göra sig förstådd och kommunicera i socialt samspel.


Tryckta utgåvor

Kärnämnen i förskolan Kärnämnen i förskolan
Kärnämnen i förskolan
Utgivningsdatum 2012-08-30
224 Sidor
ISBN 9789127132696
Kartonnage
Provläs

I förskolan grundläggs de kompetenser som blir nycklar till det livlånga lärandet. Det handlar om att utgå ifrån, och bygga vidare på, barns nyfikenhet och önskan om att vilja dela sina upplevelser och intryck med personer i deras omgivning, både i familjen och i förskolan. Boken Kärnämnen i förskolan tar upp de förmågor som bör utvecklas - och som enligt författarna borde få samma status som grundskolans så kallade kärnämnen - som till exempel att rikta och styra sin uppmärksamhet, koncentrera sig, lyssna, "läsa av" och bekräfta andra, men också att ta egna initiativ, göra sig förstådd och kommunicera i socialt samspel.

Kärnämnen i förskolan vänder sig till yrkesverksamma inom förskolan och studenter på förskollärarutbildningen.