Hur du får dina elever att lära sig

Den här boken undersöker vad som utgör god evidens för inlärningsstrategier, hur lärare kan använda evidensbaserat omdöme och hur kognitiv psykologi kan tillämpas i klassrummet.


Tryckta utgåvor

Hur du får dina elever att lära sig Hur du får dina elever att lära sig
Hur du får dina elever att lära sig Kommande
Utgivningsdatum 2019-10-21
240 Sidor
ISBN 9789127825000
Häftad

Med Oliver Cavigliolis fantastiska illustrationer som visuell guide visar Hur du får dina elever att lära sig hur lärare kan omvandla forskningsbaserade inlärningsstrategier till konkret klassrumspraktik. Basen är kognitiv psykologi. Boken undersöker vad som utgör god evidens för inlärningsstrategier, hur lärare kan använda evidensbaserat omdöme och hur kognitiv psykologi kan tillämpas i klassrummet. Den riktar sig både till verksamma lärare och till lärarstudenter på alla nivåer.

Yana Weinstein och Megan Sumeracki är professorer i psykologi vid University of Massachusetts Lowell respektive Rhode Island College. De är grundare till The Learning Scientist. Oliver Caviglioli har skolbakgrund, men är nu utbildningsdesigner.