Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Inkludering i skolan

Undervisningsstrategier som fungerar

Av David Mitchell. Översatt av Karin Ashing

Inkluderande undervisning innebär att olikheter ses som en tillgång. Men hur ska du undervisa elever i behov av särskilt stöd på bästa sätt? Vad säger forskningen och hur ska du som lärare veta vilka strategier som är mest effektiva? I David Mitchells banbrytande bok Inkludering i skolan får du tillgång till 27 evidensbaserade strategier som verkligen fungerar. 

Läs mer...
Inkludering i skolan Inkludering i skolan
Inkludering i skolan

Inkludering i skolan

Utkom 2 november 2015

Isbn
9789127143593
Typ
Häftad
Sidantal
400
Du har nått den maximala köpsumman.
509 kr
Inkludering i skolan Inkludering i skolan
Inkludering i skolan
Utkom 2 nov 2015
ISBN 9789127143593
509 kr
Inkludering i skolan
Inkludering i skolan
509 kr
Inkludering i skolan Inkludering i skolan
Inkludering i skolan
Utkom 2 nov 2015
ISBN 9789127143593
509 kr
Inkludering i skolan
Inkludering i skolan
Ingen Författare
Inkludering i skolan
Inkludering i skolan

Andra intressanta titlar

Inkluderande undervisning innebär att olikheter ses som en tillgång. Men hur ska du undervisa elever i behov av särskilt stöd på bästa sätt? Vad säger forskningen och hur ska du som lärare veta vilka strategier som är mest effektiva? I David Mitchells banbrytande bok Inkludering i skolan får du tillgång till 27 evidensbaserade strategier som verkligen fungerar. Boken är mycket lättanvänd och tydligt disponerad. 

Inkludering i skolan – undervisningsstrategier som fungerar vänder sig till lärarstudenter, yrkesverksamma lärare, specialpedagoger och skolledare, men kan även läsas av övrig personal som arbetar inom skolan.

I boken Inkludering i skolan presenterar David Mitchell en unik sammanställning och analys av olika undervisningsstrategier i relation till olika typer av undervisningsinnehåll som forskning har visat varit framgångsrik för elever i olika typer av skolsvårigheter. Något motsvarande har tidigare inte funnits. 
Ur förordet av Kerstin Göransson, faktagranskare och docent i specialpedagogik, med fokus på inkludering, särskola och elever i behov av särskilt stöd. 

Den här boken med sin enorma mängd fakta om elever i behov av särskilt stöd skulle jag ha velat skriva. Den är handfast, lättläst och en resurs att ha nära till hands. En fantastisk bok.
Professor John Hattie