Oliver Caviglioli

Hur du får dina elever att lära sig

Den här boken undersöker vad som utgör god evidens för inlärningsstrategier, hur lärare kan använda evidensbaserat omdöme och hur kognitiv psykologi kan tillämpas i klassrummet.

Läs mer