Yana Weinsten

Yana Weinstein är professor i psykologi vid University of Massachusetts Lowell och grundare av The Learning Scientist.

Hur du får dina elever att lära sig

Den här boken undersöker vad som utgör god evidens för inlärningsstrategier, hur lärare kan använda evidensbaserat omdöme och hur kognitiv psykologi kan tillämpas i klassrummet.

Läs mer