Yana Weinsten

Yana Weinstein är professor i psykologi vid University of Massachusetts Lowell och grundare av The Learning Scientist.

Hur du får dina elever att lära sig

Hur du får dina elever att lära sig visar hur lärare kan omvandla forskningsbaserade inlärningsstrategier till konkret klassrumspraktik. Boken är skriven av Yana Weinstein och Megan Sumeracki, visualiserad av utbildningsdesignern Oliver Caviglioli, och vänder sig till verksamma lärare och studenter på alla nivåer.  

Läs mer