Från tyckare till tänkare

Effektiva undervisningsstrategier

En av de viktigaste men svåraste utmaningarna för lärare är att utveckla sina elevers förmåga att kritiskt granska information och dra belagda slutsatser och föra underbyggda resonemang. Kort sagt: att få dem att gå från att vara ”tyckare till tänkare”.

 

Tryckta utgåvor

Från tyckare till tänkare Kommande
Häftad 272 sidor. 2019-01-14. ISBN 9789127822535
Köp direkt via din återförsäljare

En av de viktigaste men svåraste utmaningarna för lärare är att utveckla sina elevers förmåga att kritiskt granska information och dra belagda slutsatser och föra underbyggda resonemang. Kort sagt: att få dem att gå från att vara ”tyckare till tänkare”.

Från tyckare till tänkare diskuterar hur lärare kan undervisa för att lära elever att tänka såväl kritiskt som konstruktivt. Utgångspunkten är ledande och aktuell forskning om kognition, undervisning och lärande. Detta perspektiv fångas genom att fokusera på undervisningsstrategier och de konkreta tillvägagångssätt som lärare kan tillämpa. Boken inkluderar även fallbeskrivningar.

Från tyckare till tänkare vänder sig i första hand till lärare i grundskolan och på gymnasiet.