Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Från tyckare till tänkare

Effektiva undervisningsstrategier

En av de viktigaste men svåraste utmaningarna för lärare är att utveckla sina elevers förmåga att kritiskt granska information och dra belagda slutsatser och föra underbyggda resonemang. Kort sagt: att få dem att gå från att vara ”tyckare till tänkare”.

 

Läs mer...
Från tyckare till tänkare Från tyckare till tänkare
Från tyckare till tänkare

Från tyckare till tänkare

Utkom 14 januari 2019

ISBN
9789127822535
Typ
Häftad
Sidantal
272
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Vi lever i en tid där det personliga tyckandet ges större utrymme än det fördjupade tänkandet. Lärarens uppdrag är därför viktigare än någonsin.

Från tyckare till tänkare belyser hur effektiv undervisning kan bidra till att elever förstår på djupet, tänker kritiskt och löser problem. Över 100 strategier att testa i klassrummet presenteras. Ledande forskning varvas med fallbeskrivningar och konkreta undervisningsmodeller. Innehållet är väl förankrat i skolans läroplaner som ställer höga krav på elevers förmåga att resonera och reflektera. Här finner du kort sagt allt du kan önska för att stödja dina elever i att bli skickliga tänkare.

Från tyckare till tänkare vänder sig i första hand till lärare i grundskolan och på gymnasiet.

Sagt om boken:

Boken är upplagd tematiskt och behandlar olika aspekter av lärande och tänkande i sju kapitel. [...] Med de teoretiska fördjupningarna följer fallstudier och en omfattande mängd aktiviteter för lärare att testa med sina elever. Han sammanfattar varje kapitel och har även reflektionsfrågor. Det här är en typ av bok som lärare välkomnar, eftersom den har idéer att testa omgående i klassrummet. Målgruppen kommer att uppskatta den lika mycket som den föregående boken tack vare att Hjort har ett tydligt upplägg och inspirerande aktiviteter samtidigt som texten är i nivå med målgruppens studiebakgrund.
Linus Björk, BTJ-häftet nr 7, 2019.

Vi lever i en tid där det personliga tyckandet ges större utrymme än det fördjupade tänkandet. Lärarens uppdrag är därför viktigare än någonsin.

Från tyckare till tänkare belyser hur effektiv undervisning kan bidra till att elever förstår på djupet, tänker kritiskt och löser problem. Över 100 strategier att testa i klassrummet presenteras. Ledande forskning varvas med fallbeskrivningar och konkreta undervisningsmodeller. Innehållet är väl förankrat i skolans läroplaner som ställer höga krav på elevers förmåga att resonera och reflektera. Här finner du kort sagt allt du kan önska för att stödja dina elever i att bli skickliga tänkare.

Från tyckare till tänkare vänder sig i första hand till lärare i grundskolan och på gymnasiet.

Sagt om boken:

Boken är upplagd tematiskt och behandlar olika aspekter av lärande och tänkande i sju kapitel. [...] Med de teoretiska fördjupningarna följer fallstudier och en omfattande mängd aktiviteter för lärare att testa med sina elever. Han sammanfattar varje kapitel och har även reflektionsfrågor. Det här är en typ av bok som lärare välkomnar, eftersom den har idéer att testa omgående i klassrummet. Målgruppen kommer att uppskatta den lika mycket som den föregående boken tack vare att Hjort har ett tydligt upplägg och inspirerande aktiviteter samtidigt som texten är i nivå med målgruppens studiebakgrund.
Linus Björk, BTJ-häftet nr 7, 2019.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet