Handledning vid kris i förskolan

Praktisk handledning och konkreta råd när det som inte får hända ändå händer. Boken hjälper pedagogen att skapa ordning vid kriser som exempelvis olyckor, hot eller dödsfall.

Tryckta läromedel

Handledning vid kris i förskolan, andra upplagan
Specialbindning 48 sidor. 2014-01-22. ISBN 9789127435995
310 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Handledning vid kris i förskolan

I de flesta förskolor inträffar varje år oförut­sedda händelser som drabbar både barn och personal. Det kan vara olyckor, hot, våld, dödsfall eller allvarliga sjukdomar. Det är där­för av stor vikt att ha handlingsplaner som är enkla, strukturerade och som ger handfasta råd för att snabbt kunna skapa ordning och lugn i en krissituation.

Genom ett enkelt fliksystem är det lätt att hitta rätt handlingsplan. Korta texter och tydliga bilder beskriver hur du som personal ska agera vid till exempel ett dödsfall, en olycka eller en brand.

Boken tar också upp hur du går tillväga när du misstänker att ett barn far illa, om det kommer påverkade vårdnadshavare till för­skolan och vad du som tar emot massmedia bör tänka på. Boken vänder sig i första hand till förskolechef och förskolans krisgrupp, men fungerar också bra som stöd till övrig personal.