Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis

Trots att såväl vårdpersonal som utbildningsanordnare och lagstiftare talar om att vården ska utgå från en helhetssyn på patienten tycks detta perspektiv ofta falla bort då man talar om evidens- eller kunskapsbaserad vård. Detta vill författarna till Omvårdnadsteorier i klinisk praxis råda bot på. 

Läs mer...
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis

Utkom 5 december 2012

Isbn
9789127131828
Typ
Inbunden
Sidantal
344
Du har nått den maximala köpsumman.
432 kr
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Utkom 5 dec 2012
ISBN 9789127131828
432 kr
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
432 kr
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Utkom 5 dec 2012
ISBN 9789127131828
432 kr
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Ingen Författare
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis

Andra intressanta titlar

Trots att såväl vårdpersonal som utbildningsanordnare och lagstiftare talar om att vården ska utgå från en helhetssyn på patienten tycks detta perspektiv ofta falla bort då man talar om evidens- eller kunskapsbaserad vård. Detta vill författarna till Omvårdnadsteorier i klinisk praxis råda bot på. I boken visar de hur omvårdnad kan kunskapsbaseras utifrån fokus på vårdandet av människor och sjuksköterskans självständiga professionsansvar.

De teorier som tas upp har utvecklats av Phil Barker, Katie Eriksson, Virginia Henderson, Madeleine Leininger, Dorothea Orem, Sister Calista Roy, Rosie-Marie R. Parse och Jean Watson. Teorierna relateras till olika åldersgrupper och vårdkontexter, till exempel perioperativ vård, primärvård, palliativ vård, kirurgisk vård, medicinsk vård och psykiatrisk vård, liksom till olika aspekter av vård: patientens perspektiv, vårdande relationer, hälsa och lidande, etik, behov, adaption, egenvård och kultur.