Att undervisa för livslångt lärande

Didaktiska perspektiv

Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid.

Läs mer...
Att undervisa för livslångt lärande Att undervisa för livslångt lärande
Att undervisa för livslångt lärande
kommande

Att undervisa för livslångt lärande

Utkommer 3 december 2019

Isbn
9789127826878
Typ
Häftad
Sidantal
216
Du har nått den maximala köpsumman.

Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid.

Skolan har ansvar att rusta eleverna för en alltmer komplex och global värld. Varje individ behöver också få förutsättningar att ta aktivt ansvar för ett hållbart liv och demokratiskt samhälle. Att undervisa för livslångt lärande visar hur du kan undervisa ett sätt som överensstämmer med FN:s och EU:s riktlinjer för livslångt lärande inom följande områden:

  • läs- och skrivkunnighet
  • flerspråkighet
  • matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik
  • digital kompetens
  • personlig och social kompetens samt kompetens att lära att lära
  • medborgarsskapskompetens
  • entreprenörskompetens
  • kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.


Varje område behandlas i varsitt kapitel och kopplas till rikligt med undervisningsverktyg. De modeller som presenteras är evidensbaserade och är lätta att omsätta till klassrumspraktik. Boken vänder sig till studerande och verksamma lärare i alla ämnen, men är i första hand anpassad efter undervisning i F–6.