Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vetenskapliga teorier för lärare

Antologin Vetenskapliga teorier för lärare beskriver en bred palett av teorier och perspektiv från olika kunskapsdiscipliner, däribland sociologiska, psykologiska, didaktiska, pedagogiska och naturvetenskapliga kunskapsområden.

Läs mer...
Vetenskapliga teorier för lärare Vetenskapliga teorier för lärare
Vetenskapliga teorier för lärare
nyhet

Vetenskapliga teorier för lärare

Utkom 6 augusti 2021

Isbn
9789127827608
Typ
Inbunden
Sidantal
456
Du har nått den maximala köpsumman.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Vetenskapliga teorier för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare och VFU-handledare. Teorier är redskap både för vetenskaplig kunskapsproduktion och för att tolka och förstå såväl kunskaper som egna erfarenheter. På så sätt är teoretiskt kunnande en väsentlig del i det som lärare i en utbildning som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behöver erövra.

Antologin Vetenskapliga teorier för lärare beskriver en bred palett av teorier och perspektiv från olika kunskapsdiscipliner, däribland sociologiska, psykologiska, didaktiska, pedagogiska och naturvetenskapliga kunskapsområden. Boken diskuterar också hur vetenskap kan läsas och förstås i ett kapitel som behandlar vetenskaplig läskunnighet.

Bokens innehåll ger både en överblick och fördjupande kunskaper i en mängd vetenskapliga teorier och perspektiv och utgör därför en bas i den utbildningsvetenskapliga kärnan, gemensam för alla blivande lärare i Sverige.

Margareta Serder är fil dr i naturvetenskapernas didaktik och Anna Jobér är fil dr i pedagogik. Båda är verksamma som universitetslektorer i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. De har mångårig erfarenhet av arbete som lärare, lärarutbildare och fortbildare.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Vetenskapliga teorier för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare och VFU-handledare. Teorier är redskap både för vetenskaplig kunskapsproduktion och för att tolka och förstå såväl kunskaper som egna erfarenheter. På så sätt är teoretiskt kunnande en väsentlig del i det som lärare i en utbildning som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behöver erövra.

Antologin Vetenskapliga teorier för lärare beskriver en bred palett av teorier och perspektiv från olika kunskapsdiscipliner, däribland sociologiska, psykologiska, didaktiska, pedagogiska och naturvetenskapliga kunskapsområden. Boken diskuterar också hur vetenskap kan läsas och förstås i ett kapitel som behandlar vetenskaplig läskunnighet.

Bokens innehåll ger både en överblick och fördjupande kunskaper i en mängd vetenskapliga teorier och perspektiv och utgör därför en bas i den utbildningsvetenskapliga kärnan, gemensam för alla blivande lärare i Sverige.

Margareta Serder är fil dr i naturvetenskapernas didaktik och Anna Jobér är fil dr i pedagogik. Båda är verksamma som universitetslektorer i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. De har mångårig erfarenhet av arbete som lärare, lärarutbildare och fortbildare.

Vetenskapliga teorier för lärare ger en utmärkt och tämligen heltäckande bild av aktuella, pedagogiska teoribildningar, och bidragens konkreta karaktär gör den synnerligen användbar som manual, inspirationskälla och referens i praktiska skolutvecklingssammanhang, såväl för lärare och lärarstuderande som för skoladministratörer. Ola Svärd, BTJ-häftet nr 19, 2021

Andra intressanta titlar