Lärandets ordning och reda

Ledarskap i klassrummet

Lärandets ordning och reda redogör för sex områden som ledare i klassrummet behöver tänka över och sedan förhålla sig till, för att undervisningen ska göra det möjligt för elever att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Att vara ledare i klassrummet innebär att arbeta förbyggande, långsiktigt, medvetet och tålmodigt.


Tryckta utgåvor

Lärandets ordning och reda Lärandets ordning och reda
Lärandets ordning och reda
Utgivningsdatum 2017-09-21
200 Sidor
ISBN 9789127818323
Häftad
Provläs

Lärandets ordning och reda – ledarskap i klassrummet handlar om vad som rimligen kommer först: undervisning eller ordning och reda? Boken problematiserar en vanligt förekommande föreställning om att lärare först måste ha eller skapa ordning och reda, för att sedan kunna undervisa. Marcus Samuelsson visar att det kan vara tvärt om, samt hur undervisningen då kan bedrivas.

Lärandets ordning och reda redogör för sex områden som ledare i klassrummet behöver tänka över och sedan förhålla sig till, för att undervisningen ska göra det möjligt för elever att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Att vara ledare i klassrummet innebär att arbeta förbyggande, långsiktigt, medvetet och tålmodigt.