Responsiv undervisning

Kognitionsvetenskap och formativ bedömning i praktiken

I Responsiv undervisning – kognitionsvetenskap och formativ bedömning i praktiken ger Harry Fletcher-Wood konkret vägledning om hur du som lärare kan hantera sex vanliga problem som kan uppstå när du planerar lektioner, bedömer lärande och bemöter dina elever.


Tryckta utgåvor

Responsiv undervisning Responsiv undervisning
Responsiv undervisning Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-09
240 Sidor
ISBN 9789127824850
Häftad

I Responsiv undervisning – kognitionsvetenskap och formativ bedömning i praktiken ger brittiske forskaren och läraren Harry Fletcher-Wood konkret vägledning om hur lärare kan hantera sex vanliga problem som de kan möta när de planerar lektioner, bedömer lärande och bemöter sina elever. Fletcher-Wood beskriver effektiva strategier för att hantera problem inom olika ämnen och visar hur strategierna kan tillämpas praktiskt.

Responsiv undervisning väver ihop planering och undervisning, baserat på kognitionsvetenskap och formativ bedömning. Den riktar sig främst till verksamma lärare på alla nivåer.