Responsiv undervisning

I den här boken ger Harry Fletcher-Wood konkret vägledning om hur lärare kan hantera sex vanliga problem som de möter när de planerar lektioner, bedömer lärande och bemöter sina elever.


Tryckta utgåvor

Responsiv undervisning Responsiv undervisning
Responsiv undervisning Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-09
240 Sidor
ISBN 9789127824850
Häftad

I den här boken ger Harry Fletcher-Wood konkret vägledning om hur lärare kan hantera sex vanliga problem som de möter när de planerar lektioner, bedömer lärande och bemöter sina elever. Boken beskriver effektiva strategier för att hantera problemen inom olika ämnen och visar hur strategierna kan tillämpas praktiskt. Responsiv undervisning väver ihop att planera och undervisa, vilket baseras på hur elever lär sig enligt kognitionsvetenskap, med formativ bedömning för att avgöra vad eleverna lärt sig och anpassa sig efter det. Boken riktar sig till verksamma lärare på alla nivåer.