Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Historia 1a1

Historia 1a1 är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs och vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlingsprogrammen. Bokens fokus, inledning och enkla språk ger en tydlig och lättarbetad struktur. Varje avsnitt avslutas med en frågeruta som fungerar som kontrollstation för läsaren.

Läs mer...
Historia 1a1 för gymnasiet Historia 1a1 för gymnasiet
Historia 1a1 för gymnasiet

Historia 1a1 för gymnasiet

Utkom 10 mars 2011

Isbn
9789127418486
Typ
Häftad
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.
398 kr
Historia 1a1 för gymnasiet Historia 1a1 för gymnasiet
Historia 1a1 för gymnasiet
Utkom 10 mar 2011
ISBN 9789127418486
398 kr
Historia 1a1 för gymnasiet
Historia 1a1 för gymnasiet
398 kr
Historia 1a1 för gymnasiet Historia 1a1 för gymnasiet
Historia 1a1 för gymnasiet
Utkom 10 mar 2011
ISBN 9789127418486
398 kr
Historia 1a1 för gymnasiet
Historia 1a1 för gymnasiet
Ingen Författare
Historia 1a1 för gymnasiet
Historia 1a1 för gymnasiet
Historia 1a1 för gymnasiet Digital Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Onlineprodukt

Historia 1a1 för gymnasiet Digital

Utkom 22 september 2011

Isbn
9789127424968
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Historia 1a1 för gymnasiet Digital Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Utkom 22 sep 2011
ISBN 9789127424968
174 kr
Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Historia 1a1 för gymnasiet Digital
174 kr
Historia 1a1 för gymnasiet Digital Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Utkom 22 sep 2011
ISBN 9789127424968
174 kr
Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Ingen Författare
Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Historia 1a1 för gymnasiet Digital
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Historia 1a1 Lärarhandledning Webb

Utkom 7 september 2011

Isbn
9789127418493
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.
1758 kr
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Utkom 7 sep 2011
ISBN 9789127418493
1758 kr
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
1758 kr
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Utkom 7 sep 2011
ISBN 9789127418493
1758 kr
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Ingen Författare
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb
Historia 1a1 Lärarhandledning Webb

Andra intressanta titlar

Om Historia 1a1

Boken följer de stora utvecklingslinjerna och fokuserar på några av de viktigaste frågorna i historieämnet: Hur försörjer sig människor? Hur styrs samhällen? Och varför ser vår värld ut som den gör? 

Den betonar också de stora internationella konflikternas betydelse. Utan kunskap om första världskriget går det inte att förstå andra världskriget. Utan kunskaper om andra världskriget går det inte att förstå samhällsutvecklingen efter krigets slut.

Tre delar

Bokens första del handlar om vad historia är och varför kunskaper i källor och källkritik är så viktigt. Teori varvas här med praktik, och källkritiska övningar återkommer sedan längre fram i boken. Inledningsdelen avslutas med en epoköversikt från äldsta tid till 1800-talets början.

Bokens andra del går på djupet och beskriver flera viktiga förändringsprocesser och händelser under 1800- och 1900-talet, till exempel Sveriges väg från kungamakt till parlamentarisk demokrati och tredje världens frigörelse efter andra världskrigets slut.

Den tredje och sista delen innehåller tema­tiska längdsnitt och gör det möjligt att gå ännu mera på djupet. Längdsnitten tar upp Mellanöstern i historien och hur krig och fred har påverkat människor genom tiderna.

Översiktskartor

Boken innehåller tre stora översiktskartor. De visar hur världen såg ut vid sekelskiftena 1800, 1900 och 2000. Rutorna lyfter fram och betonar viktiga händelser och tillstånd. Tillsammans med de övriga kartorna i boken skapar de förutsättningar att visa globala förändringsprocesser.

Använder du den digitala versionen av Historia 1a1 kan du visa kartorna på storbildsskärm.

Lärarhandledningen

Till boken finns en lärarhandledning. Den fungerar som ditt stöd i vardagen och innehåller avsnitt om historiebruk, historiemedvetande, facit, lektionsförslag och annat som fördjupar och kompletterar bokens innehåll.

Digitalbok

Historia 1a1 finns också som digitalbok med naturligt inläst tal.