Skrivnyckeln

Läromedel för dig som undervisar ungdomar och vuxna i svenska som andraspråk. Skrivnyckeln är riktad till nyanlända elever som är i början av sin språkutveckling. Den ger eleven enkla förklaringar till svensk grammatik och bokens upplägg, urval och metod bygger på den senaste forskningen inom andraspråksinlärning.

Tryckta läromedel

Skrivnyckeln Elevhäfte
Häftad 50 sidor. 2016-04-05. ISBN 9789127445406
102 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Skrivnyckeln Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 129 sidor. 2016-05-12. ISBN 9789127445413
360 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Skrivnyckeln

Skrivnyckeln ger sig som lärare stöd för att rätta, bedöma och utveckla texter.

Rättning av egna texter

Boken är uppdelad i två delar: att rätta och förstå samt att utveckla skrivandet. I den första delen finns exempel och förklaringar till de vanligaste svårigheterna som andraspråksinlärare har. Vid rättning markerar läraren problemet med en siffra, och eleven ändrar sedan själv med hjälp av Skrivnyckeln.

Utveckling av texten

Den andra delen uppmanar till utveckling av text. Fokus ligger på ordförråd, textbindning, struktur samt att skriva med hjälp av bisatser.

Lärarhandledning med mönstertexter

Till Skrivnyckeln finns en digital lärarhandledning med introduktions- och arbetsmaterial där du hittar en mängd textmallar för gemensam diskussion.