David Edfelt

David Edfelt är leg psykolog, handledare, utbildare och författare. Han undervisar på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och handleder i många förskolor.

Beteendeproblem i förskolan

Konflikter och beteendeproblem tillhör ofta vardagen i många förskolor. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld.

Mer info