Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Beteendeproblem i skolan

Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situation. Genom att lära sig mer om beteendeproblem hos barn ökar möjligheterna att hantera konflikter som kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande. 

Boken riktar sig till alla som arbetar elevnära i en skolverksamhet; lärare, speciallärare, elevassistenter, vaktmästare, fritidspersonal, skolledare etc.

Läs mer...
Beteendeproblem i skolan Beteendeproblem i skolan
Beteendeproblem i skolan

Beteendeproblem i skolan

Utkom 7 maj 2014

Isbn
9789127139473
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
291 kr
Beteendeproblem i skolan Beteendeproblem i skolan
Beteendeproblem i skolan
Utkom 7 maj 2014
ISBN 9789127139473
291 kr
Beteendeproblem i skolan
Beteendeproblem i skolan
291 kr
Beteendeproblem i skolan Beteendeproblem i skolan
Beteendeproblem i skolan
Utkom 7 maj 2014
ISBN 9789127139473
291 kr
Beteendeproblem i skolan
Beteendeproblem i skolan
Ingen Författare
Beteendeproblem i skolan
Beteendeproblem i skolan

Andra intressanta titlar

Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situation. Genom att lära sig mer om beteendeproblem hos barn ökar man möjligheterna till att hantera konflikter som kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning.

Metoderna som presenteras i Beteendeproblem i skolan utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande, och kan användas från förskolan till gym­nasiet. Författaren tar avstamp i belysande exempel, kopplar dem till forskning och beskriver elva praktiska principer som personal kan utgå från för att lösa och förebygga konflikter i vardagen. Genom att arbeta med lågaffektivt bemötande kan man som lärare undvika situationer som stör undervisningen för både barn och vuxna.

Beteendeproblem i skolan riktar sig till alla som arbetar elevnära i en skolverksamhet; lärare, speciallärare, elevassistenter, vaktmästare, fritidspersonal, skolledare etc.

Årets bästa bok hittills. Torbjörn Hanö i Skolledaren, nr 7, september 2014