Annelie Karlsson

Annelie Karlsson är specialpedagog och rektor med erfarenhet från vuxenutbildning, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

Autism och ADHD i gymnasiet

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga. Denna praktiska handbok vänder sig till gymnasielärare, skolledare, specialpedagoger och elevhälsoteam.

Läs mer