Elever med särskild begåvning

Ingår i serien Lärpocket

I denna bok kan du läsa om vad det innebär att vara särskilt begåvad och hur man kan identifiera, bemöta och stötta elever med särskild begåvning. Boken tar även upp elevers egna ord om hur det är att vara särskilt begåvad. 

Just nu får du en julrabatt på 20 % på Elever med särskild begåvning. Rabatten dras av på fakturan som du får efter att du lagt beställningen här på nok.se. Erbjudandet gäller  t.o.m. 2018-12-15.

Tryckta läromedel

Lärpocket Elever med särskild begåvning
Häftad 64 sidor. 2017-04-10. ISBN 9789127449008
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Elever med särskild begåvning

Boken Elever med särskild begåvning handlar om barn och ungdomar som ofta förvånar och fascinerar sin omgivning – de är särskilt begåvade.

Barn med särskild begåvning har hög inlärningsförmåga och medvetenhet, de är nyfikna, reflekterande och ställer gärna utmanande och annorlunda frågor. De lägger stor vikt vid rättvisa och moraliska frågor och har höga krav på sig själva och sin omgivning, vilket i bästa fall leder till goda resultat men kan också vändas till något negativt både för dem själva och andra. Om särskilt begåvade barn inte får de utmaningar och den stimulans som de behöver kan de istället ge upp och bli passiva, rastlösa och även deprimerade. Därför är det viktigt att bemöta och stötta dessa barn på rätt sätt.

Boken tar upp vad det innebär att ha särskild begåvning, hur man märker att ett barn eller elev är särskilt begåvat och hur man kan möta och stötta hen på bästa sätt. Vi får även ta del av dessa elevers egna ord och perspektiv.

Ur innehållet:

* Att få utveckla sin fulla potential
* Benämning av begåvning
* Vad utmärker särskild begåvning
* Respekt och acceptans
* Hur är det att vara särskilt begåvad
* Undervisningen

Författaren Eva Pettersson är fil.dr i matematik med didaktisk inriktning. Hon har bl.a. skrivit en del av Skolverkets material om särskilt begåvade elever.

Elever med särskild begåvning ingår i serien Lärpocket.