Haja ADHD

Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagdrömmeri

Varför har personer med ADHD så svårt för att njuta av framtida segrar? På vilket sätt hänger det ihop med avhoppade utbildningar och drogers lockande låga? Haja ADHD tar med dig på en spännande och initierad djupdykning i, inte bara hur det är vid ADHD, utan också varför

Tryckta utgåvor

Haja ADHD
Häftad 252 sidor. 2018-05-26. ISBN 9789127819078
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Haja ADHD
E-bok 252 sidor. 2018-05-26. ISBN 9789127823273
Köp direkt via din återförsäljare

Haja ADHD tar med dig på en spännande och initierad djupdykning i, inte bara hur det är vid ADHD, utan också varför

Varför har personer med ADHD så svårt för att njuta av framtida segrar, och på vilket sätt hänger det ihop med avhoppade utbildningar och drogers lockande låga?

Är det psykedeliska drömspel som hjärnans skärmsläckare (default mode network) bjuder oss på bara ett ointressant bakgrundsbrus, eller rent av huvudpersonen i den nya tidens förståelse för vad ADHD egentligen är?

Hur kan det dagdrömmeri man tidigare trodde bara var ett meningslöst tidsfördriv nu kommit att betraktas som själva grundförutsättning för det vi kallar ”jag”?

Hur kan jammande jazzmusiker skapa förståelse för hur grupper av hjärnregioner spelar tillsammans, men också duckar för varandra?
Hur kan ADHD vara så starkt kopplat till risker, eller rent av undergångsfaktorer, men samtidigt ha psykiatrins bästa prognos?

Hur kan ADHD-mediciner skynda på tillväxten av de regioner i hjärnan som är försenade vid ADHD, och hur kan fysisk aktivitet via delvis samma mekanismer hjälpa personer med ADHD?

Med förvånansvärd lätthet förmedlar Björn Roslund avancerad kunskap som gör skillnad i hur vi ser på och kan leva med ADHD. Boken är därför skriven för dig som själv har ADHD, anhöriga och för dig som vill lära dig mer.