Sju familjer

Digital lärresurs SFI, Studieväg 1 SFI, Studieväg 2
Förberedelseklass SFI Språkintro VUX

Sju familjer får eleverna baskunskaper om Sverige i sju teman: Geografi, Jobb och pengar, Kommun och stat, Skolan, Vård, Brott och straff, Historia. De får läsa enkla faktatexter och lära sig att tolka kartor, tabeller och diagram. Textfrågorna, samtalsuppgifterna och skrivövningarna är enkla och verklighetsnära.


Tryckta läromedel

Sju familjer Bo och jobba i Sverige Sju familjer Bo och jobba i Sverige
Sju familjer Bo och jobba i Sverige
Utgivningsdatum 2009-10-23
96 Sidor
ISBN 9789127418943
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Sju familjer Bo och jobba i Sverige Digital Sju familjer Bo och jobba i Sverige Digital
Sju familjer Bo och jobba i Sverige Digital
Utgivningsdatum 2012-07-13
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127428003
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Sju familjer

Om Sju familjer

"Sju"-böckerna är i första hand tänkta för vuxna som läser en långsam kurs B inom sfi men de passar också för gymnasieungdomar, t ex på språkintroduktion. 

Ordförrådet i böckerna är begränsat, men det förutsätts att eleverna klarar sig någorlunda muntligt på svenska. Nu ska de lära sig att tolka den skrift och den grafiska information som omger oss i vår vardag.