Sju familjer

Sju familjer får eleverna baskunskaper om Sverige i sju teman: Geografi, Jobb och pengar, Kommun och stat, Skolan, Vård, Brott och straff, Historia. De får läsa enkla faktatexter och lära sig att tolka kartor, tabeller och diagram. Textfrågorna, samtalsuppgifterna och skrivövningarna är enkla och verklighetsnära.

Tryckta läromedel

Sju familjer Bo och jobba i Sverige
Häftad 96 sidor. 2009-10-23. ISBN 9789127418943
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Sju familjer Bo och jobba i Sverige Digital
Onlineprodukt 2012-07-13. ISBN 9789127428003
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Sju familjer

Om Sju familjer

"Sju"-böckerna är i första hand tänkta för vuxna som läser en långsam kurs B inom sfi men de passar också för gymnasieungdomar, t ex på språkintroduktion. 

Ordförrådet i böckerna är begränsat, men det förutsätts att eleverna klarar sig någorlunda muntligt på svenska. Nu ska de lära sig att tolka den skrift och den grafiska information som omger oss i vår vardag.