Självskadebeteende

Upptäcka, förstå och behandla

Att möta personer som avsiktligt skadar sig själva är utmanande. Varför väljer någon att göra sig själv illa? Vilken funktion fyller egentligen självskadebeteendet? Hur hanterar man sin egen oro? Den här boken ger kunskap och praktisk vägledning för att skapa förståelse, en god relation och verksam behandling vid självskadande handlingar.


Tryckta utgåvor

Självskadebeteende Självskadebeteende
Självskadebeteende
Utgivningsdatum 2019-03-16
288 Sidor
ISBN 9789127137806
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Dagboksblad.pdf
.pdf-format
Mall för kedjeanalys_händelseanalys.pdf
.pdf-format
Samtalskort.pdf
.pdf-format
Dagboksblad för värderad riktning.pdf
.pdf-format
Arbetsblad för behandlingsavslut.pdf
.pdf-format

Att möta personer som avsiktligt skadar sig själva är utmanande. Varför väljer någon att göra sig själv illa? Vilken funktion fyller egentligen självskadebeteendet? Hur hanterar man sin egen oro? Den här boken ger kunskap och praktisk vägledning för att skapa förståelse, en god relation och verksam behandling vid självskadande handlingar.

Del 1 – Om självskadebeteende ger insikt om självskadebeteende som fenomen, varför det uppstår och hur det vidmakthålls.

Del 2 – Att behandla självskadebeteende beskriver hur utredning och bedömning går till samt hur interventioner och behandling kan skräddarsys för unga och vuxna.

Del 3 – Utanför behandlingsrummet handlar om hur man kan bemöta självskadebeteenden exempelvis som skolpersonal, inom föreningsliv och idrott eller som närstående.

Boken genomsyras av viljan att förstå vilken funktion självskadebeteendet fyller och att möta just det behovet med andra mer hjälpsamma strategier. Teori och forskning flätas ihop med erfarenhet och exempel ur den kliniska vardagen, till konkreta förslag och rekommendationer.

Självskadebeteende riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom människovårdande yrken som arbetar med stöd, rådgivning eller behandling. Den vänder sig även till alla som möter ungdomar, såväl inom skola och föreningsliv som i det egna hemmet.