Självskadebeteende

Upptäcka, förstå och behandla

Att möta människor som avsiktligt skadar sig själva är en utmanande situation. Hur förstår man vilken funktion det självskadande beteendet fyller för personen? Hur hanterar man sina egna tankar och känslor?

Tryckta utgåvor

Självskadebeteende Självskadebeteende
Självskadebeteende Kommande
Utgiven: 2019-03-16
288 Sidor
ISBN 9789127137806
Häftad
Provläs

Att möta människor som avsiktligt skadar sig själva är en utmanande situation. Hur förstår man vilken funktion det självskadande beteendet fyller för personen? Hur hanterar man sina egna tankar och känslor?

I Självkadebeteende ges kunskap och praktisk vägledning för att skapa en konstruktiv och hjälpsam behandling och relation vid självdestruktiva handlingar. Jonas Bjärehed och Johan Bjureberg beskriver hur utredning och bedömning genomförs samt hur interventioner och behandling kan skräddarsys och utvärderas. Lika stor vikt fästs vid teori och forskning som vid erfarenheter och exempel ur den kliniska vardagen. Boken riktar sig till såväl studerande som yrkesverksamma inom människovårdande yrken.

Jonas Bjärehed är leg. psykolog, fil.dr och lektor i psykologi vid Lunds universitet. Hans forskning rör självskadebeteende bland unga. Johan Bjureberg är leg. psykolog, doktorand vid Karolinska Institutet och kliniskt verksam vid Maria Ungdom i Stockholm. Hans forskning fokuserar på behandling av självskadebeteende.