KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin

2:a utgåvan

Här beskrivs hur KBT kan tillämpas vid de vanligaste psykiatriska tillstånden hos barn och unga.

Tryckta utgåvor

KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin
Inbunden 340 sidor. 2017-11-22. ISBN 9789127819375
Köp direkt via din återförsäljare

Här beskrivs hur KBT kan tillämpas vid de vanligaste psykiatriska tillstånden hos barn och unga.

Boken inleds med en beskrivning av vad som är utmärkande för arbete med barn, ungdomar, och deras familjer och nätverk. De diagnoser som tas upp är bland annat social ångest, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, PTSD, stresstörning, depression, ADHD och autism. Författarna visar hur KBT-modellen och beteendeanalysen kan se ut, beskriver olika behandlingsvägar och ger belysande fallvinjetter. Boken avslutas med en genomgång av det ökande empiriska stödet för KBT vid de olika tillstånden.

Detta är en uppdaterad andra utgåva av denna klassiska bok om KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin. Boken är avsedd som kursbok för all grundutbildning inom psykoterapi med KBT-inriktning. Den kan också fungera som stöd för professionellt verksamma terapeuter.

Kapitelförfattarna till denna antologi är några av Sveriges av ledande forskare och kliniker samt experter inom respektive område. Lars-Göran Öst är professor emeritus i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Boken ger en tydlig och tillgänglig genomgång av teori, empiri och behandlingsstrategier på en nivå som upplevs som klinisk relevant och hands on. Erling Hansen, Beteendeterapeuten nr 2, 2018