Jonas Bjärehed

Jonas Bjärehed är leg. psykolog, fil.dr, lektor i psykologi vid Lunds universitet och kliniskt verksam inom psykiatrin. Hans forskning rör självskadebeteende bland unga.