Jonas Bjärehed

Jonas Bjärehed är leg. psykolog, fil.dr och lektor i psykologi vid Lunds universitet. Hans forskning rör självskadebeteende bland unga.

Självskadebeteende

Att möta människor som avsiktligt skadar sig själva är en utmanande situation. Hur förstår man vilken funktion det självskadande beteendet fyller för personen? Hur hanterar man sina egna tankar och känslor?

Läs mer