Känslor som kraft eller hinder

En handbok i känsloreglering

När ilskan får en att vilja explodera eller rädslan förlamar en – kan man då ändå påverka hur man känner sig och agera smart? Även när känslorna är som starkast?


Tryckta utgåvor

Känslor som kraft eller hinder Känslor som kraft eller hinder
Känslor som kraft eller hinder
Utgivningsdatum 2018-11-12
230 Sidor
ISBN 9789127822184
Inbunden
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Känslospaning – vad ökar min känslomässiga reaktion?
.pdf-format
Känslospaning – vilken känsla är det?
.pdf-format
Kedjeanalys
.pdf-format
Kolla fakta
.pdf-format

När ilskan får en att vilja explodera eller rädslan förlamar en – kan man då ändå påverka hur man känner sig och agera smart? Även när känslorna är som starkast?

Känslor ger oss kraft, driv och fördjupar livsupplevelsen. Men de kan också göra att vi beter oss på sätt som vi inte förstår eller gillar, och bli ett hinder för oss.

Här ger två erfarna psykologer praktiska tips och strategier för hur vi kan hantera svåra känslor i vår vardag. De beskriver hur känslor fungerar, vad de vill säga oss och hur vi kan närma oss viktiga värden och mål i livet med hjälp av våra känslor – ibland genom att förhålla oss annorlunda till dem.

Boken är skriven för dig som vill få ökad känslokompetens och komma vidare när känslorna ställer sig i vägen för sådant som är viktigt för dig, som dina relationer eller din självrespekt.