Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

RO-DBT Arbetsmaterial

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

Av Thomas Lynch. Översatt av Linda Roosdorp

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, är en banbrytande behandling för personer som känner ett alltför stort behov av kontroll. Det kan handla om hårda krav på att prestera, följa regler, aldrig göra fel eller att inte visa vad man känner.

Läs mer...
RO-DBT Arbetsmaterial RO-DBT Arbetsmaterial
RO-DBT Arbetsmaterial
kommande

RO-DBT Arbetsmaterial

Utkommer 6 juni 2020

Isbn
9789127827226
Licenstid
10 år
Typ
Häftad
Sidantal
232
Du har nått den maximala köpsumman.
477 kr
RO-DBT Arbetsmaterial RO-DBT Arbetsmaterial
RO-DBT Arbetsmaterial
Utkommer 6 jun 2020
ISBN 9789127827226
477 kr
RO-DBT Arbetsmaterial
RO-DBT Arbetsmaterial
477 kr
RO-DBT Arbetsmaterial RO-DBT Arbetsmaterial
RO-DBT Arbetsmaterial
Utkommer 6 jun 2020
ISBN 9789127827226
477 kr
RO-DBT Arbetsmaterial
RO-DBT Arbetsmaterial
Ingen Författare
477 kr

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, är en banbrytande behandling för personer som känner ett alltför stort behov av kontroll. Det kan handla om hårda krav på att prestera, följa regler, aldrig göra fel eller att inte visa vad man känner.

RO-DBT kan bland annat hjälpa dig att

  • uppleva och visa känslor
  • våga visa sårbarhet
  • öka din flexibilitet och öppenhet
  • öka din förmåga att njuta
  • få mer känslomässig närhet och social gemenskap.


Materialet i denna arbetsbok ska användas i samverkan med din terapeut. Innehållet går även att ladda ner från bokens webbplats via en kod i boken.

Boken är fackgranskad av psykologerna och psykoterapeuterna Martina Isaksson och Martina Wolf-Arehult, som också har utvärderat behandlingen i ett forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket visade på goda resultat.

Thomas R. Lynch är professor emeritus vid School of Psychology, University of Southampton i Storbritannien och han har utvecklat RO-DBT.