Utvärdera din undervisning

Värdera och förstå statistik och evidens

Med hjälp av Utvärdera din undervisning av Carsten Elbro och Mads Poulsen får du grundläggande kunskap om hur du värderar och förstår forskningsresultatens bakomliggande statistik. På så vis kan du som lärare kritiskt granska anspråken på evidens och därmed utvärdera din egen undervisning.


Tryckta utgåvor

Utvärdera din undervisning Utvärdera din undervisning
Utvärdera din undervisning
Utgivningsdatum 2016-05-16
180 Sidor
ISBN 9789127145634
Häftad
Provläs

Hur kan du som lärare försäkra dig om att de metoder och aktiviteter du använder i din undervisning faktiskt håller god kvalitet? Hur ska du bedöma exempelvis artiklar, rapporter och kurser för att veta vilka resultat du kan lita på?

Med hjälp av Utvärdera din undervisning, skriven av av Carsten Elbro och Mads Poulsen,  får du grundläggande kunskap om hur du värderar och förstår forskningsresultatens bakomliggande statistik. På så vis kan du som lärare kritiskt granska anspråken på evidens och därmed utvärdera din egen undervisning.

Utvärdera din undervisning är skriven ur en lärares perspektiv, inte en statistikers. Exemplen handlar om undervisning och förklaringarna utgår från elever och klasser. På ett enkelt och lättillgängligt sätt förklaras centrala begrepp inom metod och statistik.

Utvärdera din undervisning är en grundbok i statistik och evidens för lärarstudenter såväl som praktiserande lärare.