Fritidshem Handboken - planering och utvärdering

Fritidshem Övriga ämnen
1-3

Den här boken handlar om att göra dig som arbetar som lärare i fritidshemspedagogik medveten om ditt eget arbete, din kompetens och ditt uppdrag. Med en större medvetenhet stärks både yrkesrollen och kvaliteten på verksamheten.


Tryckta läromedel

Fritidshem Handboken - planering och utvärdering Fritidshem Handboken - planering och utvärdering
Fritidshem Handboken - planering och utvärdering
Utgivningsdatum 2011-12-16
60 Sidor
ISBN 9789127423817
Specialbindning
Provläs

Om Fritidshem Handboken

I boken presenteras olika verktyg för hur ni som arbetslag kan gå tillväga för att lyckas i ert arbete. Det handlar bland annat om hur ni kan arbeta med fritidshemmets uppdrag, planering, uppföljning, utvärdering och barnens delaktighet. Innehållet i boken är genomgående kopplat till fritidshemmets styrdokument Lgr 11 och Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i fritidshem.