Lärares bedömningsarbete

Förhållningssätt, villkor, agens

Lärares bedömningsarbete avser att balansera debatten och öka förståelsen för hur lärares bedömningsarbete påverkas av faktorer som ligger utanför lärares inflytande och ansvar – nämligen de ramar, traditioner, värderingar och ideal som råder i det svenska skolsystemet. Boken vänder sig främst till lärare, studenter på lärarutbildningen och beslutsfattare. 


Tryckta utgåvor

Lärares bedömningsarbete Lärares bedömningsarbete
Lärares bedömningsarbete
Utgivningsdatum 2018-05-25
210 Sidor
ISBN 9789127823020
Häftad
Provläs

Läroplansreformerna 1994 och 2011 har medfört omfattande förändringar som i flera avseenden gjort erfarna lärare till nybörjare i sitt bedömningsarbete. Lärares bedömningsarbete har debatterats och kritiserats för att inte vara likvärdigt och rättvist. Den debatten har kommit att domineras av andra aktörerän lärare och kritiken har ofta ensidigt riktats mot lärares bedömningsarbete.

Boken Lärares bedömningsarbete avser att balansera debatten och öka förståelsen för hur lärares bedömningsarbete påverkas av faktorer som ligger utanför lärares inflytande och ansvar – nämligen de ramar, traditioner, värderingar och ideal som råder i det svenska skolsystemet.

Lärares bedömningsarbete vänder sig till lärare, lärarutbildningar och beslutsfattare och belyser lärares nationella och lokala förutsättningar, villkor och agens att bedriva ett gott bedömningsarbete.