Inger eriksson foto Marcus Rostamkhani .JPG

Inger Eriksson

Inger Eriksson är professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori och docent i didaktik vid Stockholms universitet samt prefekt för Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Kommunikationsansvarig Pedagogik