Viveca Lindberg

Viveca Lindberg är FD i pedagogik och docent i didaktik. För närvarande arbetar hon som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och är deltids anställd vid Jönköping University.