Ledarskap, utveckling, lärande

Grundbok för rektorer och förskolechefer

I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer. Antologins tre delar ger olika perspektiv på områden Styrsystem och ansvarsfördelning, Skolutveckling och måluppfyllelse samt Profession och ledarskap.

Läs mer...
Ledarskap, utveckling, lärande Ledarskap, utveckling, lärande
Ledarskap, utveckling, lärande

Ledarskap, utveckling, lärande

Utkom 11 augusti 2016

Isbn
9789127147065
Typ
Häftad
Sidantal
488
Du har nått den maximala köpsumman.

I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer.

Antologins tre delar ger olika perspektiv på områdena Styrsystem och ansvarsfördelning, Skolutveckling och måluppfyllelse och Profession och ledarskap. Dessa tre delar överensstämmer med rektorsutbildningens tre kunskapsområden.

Ledarskap, utveckling, lärande vänder sig i första hand till verksamma och blivande rektorer och förskolechefer, men även till lärare, skolchefer, politiker och andra tjänstemän inom lokal och statlig skolförvaltning.