Under året deltar förlaget på ett antal mässor och konferenser där vi visar eller säljer aktuella titlar. Vi föreslår ibland även författare som talare till relevanta konferenser.