Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nyckelpersoner

För att dra nytta av dina kontakter ber vi dig att förse oss med namn på 5–10 nyckelpersoner som du anser är strategiskt viktiga för att sprida boken. Vi kan då använda dessa till ett utskick av kostnadsfria exemplar. För att underlätta det arbetet, fyll i namn och fullständig postadress i den bifogade Excelfilen. P.g.a. GDPR, använd så långt möjligt adresser till arbetsplatser. Det är viktigt att du följer angivna max antal tecken per cell, detta för att allt ska rymmas på adressetiketten vid utskick så att boken kommer fram.