Be journalisten att du presenteras som författare till din bok som ges ut på Natur & Kultur. Försök att få genomföra intervjun vid en tidpunkt som gör att publiceringen synkroniseras med lanseringen av boken, så att den finns att köpa i bokhandeln vid publiceringstillfället. Meddela journalisten att bokomslag och ev. författarfoto finns i mediabank.nok.se