Om din bok belyser en aktuell samhällsfråga kan en debattartikel vara ett sätt att skapa uppmärksamhet kring den. Bokens titel vävs in i artikeln eller den korta presentationen av skribenten. Här hittar du pr-byrån Westanders 20 tips inför skrivandet av en debattartikel:  http://www.westander.se/wp-content/uploads/2018/07/pr-handboken_2019_uppslag.pdf