Vi tar fram ett informationsblad för boken om du önskar det. Informationsbladet skickas till dig digitalt och behöver du hjälp med utskrifter, hör av dig till oss.