För att boken ska ha en möjlighet att bli antagen som kurslitteratur erbjuder vi kostnadsfria utvärderingsexemplar till kursansvariga för lärarutbildningarna. Vi kommunicerar även regelbundet med Natur & Kulturs kontaktpersoner på lärosätena.