Om du önskat att få ett informationsblad, mejla det gärna till dina kontakter och lägg helst med länken till smakprov ur boken som finns på nok.se. Om du föreläser vid en konferens, se om du kan lägga utskrifter på lämpligt ställe.