Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vad är royalty och när betalas royaltyn ut?
Royalty är din ersättning beräknad i procent av royaltyunderlaget. Royaltyn betalas ut i oktober varje år och innefattar då försäljning från 1 april–31 mars. Garantihonoraret, som betalas ut eller faktureras när boken går till tryck, är ett förskott som räknas av från din royalty.

Vi föredrar att skicka royaltyredovisning via mejl för att spara på papper och miljön. Om din e-postadress ändras kontakta din projektledare/förläggare eller oss på royalty@nok.se så uppdaterar vi adressen hos oss.   

Är det någon skillnad mellan att få sin royalty som privatperson respektive till sin enskilda firma/företag?
Det är egentligen ingen större skillnad. Vi betalar ut royaltyn inklusive sociala avgifter och skatt. I båda fallen ansvarar du därför själv för att betala in sociala avgifter och skatt.

Hur gör jag om jag vill starta företag och få min utbetalning dit?
Du fyller i vad vi kallar en överlåtelseblankett. Mejla till oss på royalty, royalty@nok.se så skickar vi en blankett som du kan fylla i.